SENIOR KONSALTING MENADŽMENT & SAVETODAVNI SERVIS

SOPSTVENO KORPORATIVNO & PREDUZETNIČKO ISKUSTVO

POSLOVNI RAZVOJ UNAPREDJENJE OPERACIJA & INOVACIJE

PARTNER OD POVERENJA MALIM I SREDNJIM & MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA U ZEMLJAMA RAZVOJA

M I S I J A

Komon Sens partneri su poverljivi i iskusni savetnici najodgovornijim menadžerima kod klijenata. Mi transformišemo strateške namere u jasnu strategiju koja se potvdjuje na terenu i u dnevnom radu. Poboljšavamo poslovanje kroz focus na stvaranje vrednosti, rast, operativnu primenu, timski rad i fokusirani trening, u saradnji sa mrežom partnera i kroz uživanje u onome što radimo. Koristimo znanje stečeno u globalnom okruženju i primenjujemo ga u Jugoistočnoj Evropi čiji duh i karakteristike duboko poznajemo.

Komon Sens veruje u pošteni, pragmatični, efektivni i zdravorazumski pristup koji dovodi do dugoročnih i trajnih poslovnih rešenja i zdravo stvaranje vrednosti za klijente i investiture.

Verujemo u:
– Stvaranje vrednosti kroz dizajn poslovanja
– Potencijal inovacija za vodeće rezultate
– Dugoročnu profitabilnost
– Profesionalni, pošteni pristup za sistematsku saradnju i unapređenje poslovanja

POSLOVNI MODEL KOMON SENS

  • Poslovni Partner je poverljivi sagovornik koji štedi vreme i ulaganje kroz efikasnost, metode i iskustvo stečeno u praksi.
  • Ukoliko postoje potrebe, angažujemo multidisciplinarni tim u praksi potvrđenih eksperata, funkcionalning specijalista, analitičara, numeričkih stručnjaka ili tehnološki razvoj sa punom kontrolom troškova, kvaliteta servisa i visokih standarda rada.
  • Projekti i ugovorene obaveze se izvršavaju sa ličnom odgovornošću Menadžing Partnera, od ideje do izvršenja, od početka do kraja ugovorenog posla, sa praćenjem rezultata u realnom okruženju.

 

Naši partneri i kontakti